Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc SUNTOR ELECTRONICS CO.,LIMITED Chứng chỉ
  FCC-ID
 • Trung Quốc SUNTOR ELECTRONICS CO.,LIMITED Chứng chỉ
  CE
 • Trung Quốc SUNTOR ELECTRONICS CO.,LIMITED Chứng chỉ
  RoHS
 • Trung Quốc SUNTOR ELECTRONICS CO.,LIMITED Chứng chỉ
  ISO9001

QC Hồ sơ

Chứng chỉ FCC-ID cho cả Máy phát và Máy thu thu được trong năm 2016

Chứng nhận CE CE cho cả Máy phát và máy thu thu được trong năm 2015

ISO 9001: 2008 được chứng nhận cho cửa hàng đúc của chúng tôi

Sản phẩm vượt qua tất cả các thử nghiệm cứng nhắc trước khi giao hàng

Để lại lời nhắn