Gửi tin nhắn
Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd.
Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd.
Kiểm soát chất lượng
Nhà /

Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. Kiểm soát chất lượng

Giấy chứng nhận
Trung Quốc Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. chứng nhận

Tiêu chuẩn:FCC-ID

Số:LCS1607110873E

Ngày phát hành:2016-10-25

Trung Quốc Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. chứng nhận

Tiêu chuẩn:CE

Số:SIT151014267

Ngày phát hành:2015-10-26

Trung Quốc Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. chứng nhận

Tiêu chuẩn:RoHS

Số:SIT151215368R

Ngày phát hành:2015-10-16

Trung Quốc Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. chứng nhận

Tiêu chuẩn:ISO9001

Số:78833070-9

Ngày phát hành:2015-11-18

Hồ sơ QC
Chứng chỉ FCC-ID cho cả Máy phát và Máy thu thu được trong năm 2016

Chứng nhận CE CE cho cả Máy phát và máy thu thu được trong năm 2015

ISO 9001: 2008 được chứng nhận cho cửa hàng đúc của chúng tôi

Sản phẩm vượt qua tất cả các thử nghiệm cứng nhắc trước khi giao hàng